hieuct: Phim ca nhạc hay nhất hiện nay của NhacPro (Default)
[personal profile] hieuct
Tổng hợp những mã số bản nhạc chờ Viettel đang hot nhất hiện nay của các bảng xếp hạng  âm nhạc Việt Nam:
 • Trái Tim Vàng Son - Tiên Tiên : 8189910
 • Khóc Một Mình - Karik ft Windy Quyên: 8189870
 • Tím Buồn Bằng Lăng - Lưu Ánh Loan: 8189860
 • Baby! I Miss You - Vmusic New: 8189847
 • Một Nửa Của Đời Mình - Cao Thái Sơn: 5244568
 • Ta Còn Thuộc Về Nhau - Hương Tràm: 545833
 • Em Không Là Duy Nhất - Tóc Tiên: 545502
 • Não Cá Vàng - OnlyC ft Lou Hoàng : 545656
 • Có Được Không Em - Chi Dân: 545849
Các bạn xem full list các mã nhạc chờ Viettel hay nhất từ trước đến nay được tổng hợp tại website Nhạc Chờ Việt nhacchoviet.vn 

Tiếp theo mời các bạn xem qua 2 bước để có được bản nhạc chờ Viettel cho số điện thoại của mình. 
- Bước 1, đăng ký dịch vụ:
 • Các bạn soạn SMS nội dung: DK1 gửi 1221: đây là đầu số tổng đài liên quan đến toàn bộ dịch vụ nhạc chờ của nhà mạng Viettel
- Bước 2, cài đặt bản nhạc chờ:
 • Các bạn soạn SMS nội dung: BH {mã số bài hát} gửi 1221, hiện tại mã số bài hát các bạn có thể xem thêm đầy đủ tại website của nhà mạng Viettel hoặc website Nhạc chờ Việt
 • Nếu các bạn không nhớ mã số hoặc không có thời gian tìm kiếm mã số các bài nhạc chờ này thì các bạn cũng có thể soạn SMS cú pháp sau: BH {tên bài hát} gửi 1221, với tên bài hát viết liền và không dấu.
Sau khi hoàn thành các bước trên, chúng ta hãy cũng kiểm tra kết quả của mình nào. Còn rất nhiều thông tin hay về các tình năng khác cũng hay không kém như tặng bản nhạc chờ, cài đặt bản nhạc chờ mặc định cho một số thuê bao nào đó, xóa một bài nhạc chờ vv...các bạn vào xem tại Nhạc Chờ Việt nhé.
Chúc các bạn có những bản nhạc chờ ưng ý nhất cho mình.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hieuct: Phim ca nhạc hay nhất hiện nay của NhacPro (Default)
hieuct

June 2017

S M T W T F S
    123
4 5678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 07:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios